Algemene informatie over kraamzorg La vie 

Wij werken met 5 gezellige meiden. Rose Anne, Emy,Janiek,Manon & Vivian. Bij het kopje 'over ons' vind je informatie over ons. Heb je een voorkeur? Geef dit dan door met je aanmelding. Daar proberen we rekening mee te houden. Zodra je je hebt aangemeld ontvang je van ons een mailtje met verdere info. Bijvoorbeeld wie jou aanspreekpunt is. Hier kan je tijdens de zwangerschap al je vragen aan stellen. ook komt zij rond week 30 langs voor een intake gesprek. JE leert elkaar dan kennen en wij vertellen wat je van ons kunt verwachten. Bij dubbele kraambedden zal er een andere collega van ons komen. 

Hoe lang krijg je kraamzorg?


In Nederland heeft iedere vrouw na een bevalling recht op kraamzorg.

Die zorg valt namelijk onder de basisverzekering. Hoeveel uur kraamzorg je krijgt,

hangt af van jouw situatie.

 • Het wettelijk minimum is 24 uur, verdeeld over 8 dagen.
 • Standaard wordt er uitgegaan van 49 uur kraamzorg (als je borstvoeding geeft),
  verdeeld over 8 dagen.
 • Geef je geen borst-, maar kunstvoeding, dan krijg je meestal standaard
  45 uur kraamzorg,
  verdeeld over 8 dagen.
 • Het maximum aantal uur kraamzorg is 80 uur


Meer of minder dan 49uur? 


Standaard gaat het dus om 49 uur in een periode van 8 dagen. Dat is gemiddeld 6 uur per dag. In overleg met mij bepaal je hoe je die uren over 8 dagen verdeelt. Meestal blijf ik de eerste dagen wat langer en komt ik aan het eind nog maar halve dagen. Zo kun je de laatste dagen langzaam wennen om het alleen te doen. En nog aan mij de vragen stellen die komen als ik weg ben ‘s middags.

Het aantal uren kraamzorg wordt minder als je in het ziekenhuis bevalt en daarna in het ziekenhuis moet blijven. De dagen dat je in het ziekenhuis was, worden afgetrokken van het aantal uren kraamzorg. Voor één dag in het ziekenhuis lever je 6 uur kraamzorg in. Ook als je bijvoorbeeld om 23.45 in het ziekenhuis bevalt. De dag dat je thuiskomt, telt niet mee als ziekenhuisdag.


Maar je kunt ook méér kraamzorg krijgen dan de standaard 49 uur. Meer uren worden in principe alleen toegekend als daar een goede reden voor is. Dit kan al tijdens het intakegesprek worden vastgesteld, maar het aantal uren kan ook tijdens de kraamtijd nog worden verlengd. Dit gebeurt in overleg met de verloskundige. Mogelijke redenen voor het verlengen van de kraamzorg zijn:

 • complicaties bij de bevalling
 • opstartproblemen bij de baby
 • als jij niet snel genoeg herstelt
 • kraamtijd bij een tweeling of meerling
 • als je alleenstaande moeder bent
 • het niet goed op gang komen van de borstvoeding


Indicatie voor aantal uur kraamzorg


Rond de 7de maand van je zwangerschap heb je een intakegesprek met mij. Op basis van dat gesprek wordt het aantal kraamzorguren bepaald, de 1ste indicatie. In sommige situaties wordt er van tevoren al meer kraamzorg aangeboden en afgesproken dan het basispakket van negenenveertig uur. Bijvoorbeeld als er een meerling op komst is of als er sprake is van een instabiele gezinssituatie. Vind jij 49 uur (bij borstvoeding) of 45 uur (bij kunstvoeding) te veel? Dan kun je ook minder uren aanvragen.


Na je bevalling, als je kraamperiode begint, wordt opnieuw een indicatie gemaakt een 2e indicatie. Op basis van die 2de indicatie wordt het aantal kraamzorguren eventueel bijgesteld. Redenen waardoor je na de 2de indicatie toch meer kraamzorguren krijgt, kunnen zijn omdat je bijvoorbeeld een keizersnede hebt gehad of als je baby een aangeboren afwijking heeft.

Ook tijdens de kraamzorgperiode kan een 3de indicatie het aantal uren kraamzorg nog veranderen. Bijvoorbeeld als het (borst)voeding niet op gang komt of als je erg onzeker en labiel bent. Dan kan ik in overleg met de verloskundige meer uren aanvragen.


Intakegesprek


Tijdens het intakegesprek wordt dus een 1ste indicatie voor het aantal uur kraamzorg gegeven, maar er wordt nog veel meer besproken. Het gesprek vindt bij jou thuis plaats. De volgende onderwerpen zullen we bespreken:


 • Wat verwachten jullie van mij?
 • Waar wil je bevallen?
 • Wil je borst- of kunstvoeding geven?
 • De taken van mij
 • De arbo-richtlijnen: er zitten onder andere eisen aan de hoogte van het kraambed en de commode.
 • De spullen die je in huis moet hebben, zoals het kraampakket en de babyuitzet.
 • Indicatie van het aantal uur kraamzorg.
 • Wanneer bel je mij?


Wanneer komen wij?


Als je thuis bevalt, begint de kraamzorg al tijdens de bevalling.

wij zijn dan aanwezig bij de geboorte van je kind om de verloskundige te assisteren. En vanaf het moment dat je kind bij jou op de borst ligt,  zijn wij er om jullie te begeleiden.

Als je in het ziekenhuis bevalt, bel je ons op het moment dat je met je baby naar huis gaat. Wij komen dan zo snel mogelijk jullie kant op.


Na de kraamweek

Als de kraamweek is afgelopen, Krijg je van ons een mailtje met alle uitleg en een evaluatie. ook dragen we het dossier met alle informatie over aan de verloskundige en het consultatiebureau. Vanaf dat moment is het consultatiebureau je aanspreekpunt voor alle vragen die je hebt over de ontwikkeling en opvoeding van je kind. Je verloskundige draagt na de kraamtijd ook de medische zorg over aan de huisarts, bij wie je voortaan terecht kunt voor alles rond de gezondheid van je kind.


Wanneer moet ik de kraamzorg aanvragen?


Aanmelden voor kraamzorg kun je het beste zo snel mogelijk doen, als je een week of twaalf zwanger bent en een goede eerste termijnecho hebt gehad. Doe het uiterlijk in de twintigste week. Zo ben je er zeker van dat je het aantal uren kraamzorg krijgt dat je nodig hebt. Anders kan het voorkomen dat je minder uren krijgt, bijvoorbeeld in vakantieperiodes of bij een geboortegolf. Dan kan het zijn dat je 3uur per dag kraamzorg ontvangt vanwege de drukte. Dit geldt bij alle kraamzorgorganisaties.

Verzekering


Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Je hebt dan zoals bij andere kraaminstellingen alleen de eigen bijdrage van € 4,60 per uur. Soms wordt de eigen bijdrage (gedeeltelijk) vergoed door je aanvullende verzekering.

Klachten 


Klachten zijn bespreekbaar. Natuurlijk wil ik er voor zorgen dat jullie de beste zorg ontvangen.Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt. Bespreek dit eerst met Rose anne. Komen wij er samen niet uit of vind je dit lastig? 

Of is je klacht niet naar tevredenheid behandeld, dan kun je een officiële klacht indienen via
De klachtencommissie van de NBVK (Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg)


www.NBvK.nl